Menu

fg - fizyka galileuszowska dopplerowska

zbudowana sygnałami o skończonych szybkościach

Czy fizyka której wyniki trzeba renormalizować mówi prawdę
o naszym świecie?

fg2002

Bo renormalizacja odrzuca absurdalne wyniki uzyskane wzorami owej fizyki
i zastępuje je wynikami uzyskanymi w eksperymentach. Dopiero wtedy "wszystko się zgadza".

Renormalizacja to fałszowanie wyników, szarlataneria,
proteza bez której współczesna fizyka się przewraca.
A fizyka współczesna jest rozwijana już tylko renormalizacjami.
Taka fizyka jest rzemiosłem a nie nauką.
Renormalizacja teorii unieważnia jej postulaty. Jest pirackim dopostulowaniem.

© fg - fizyka galileuszowska dopplerowska
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci