Menu

fizgal znaczy neoklasyczna fizyka galileuszowska czyli fg

neoklasyczna fizyka galileuszowska zbudowana sygnałami o skończonych szybkościach

Einstein zbudował STW
niewłaściwymi sygnałami

fg2002

- Ale dlaczego jego relatywistyczne wzory eR pozwalają budować akceleratory i inne działające urządzenia, mimo że dla dużych szybkości wzory te dostarczają "paradoksalne" wyniki?

- Bo wzory Einsteina są paradoksalne, relatywistyczne, bo pseudoeuklidesowe, ale dają prawdziwe, klasyczne, euklidesowe, wyniki. - Czyli Einsteina szczególna teoria względności jest dobra, ale zupełnie inaczej.  - Zobacz 

Jaki jest model euklidesowy
każdy widzi

fg2002

A wzorem euklidesowym jest wzór wyprowadzony z euklidesowego modelu
a nie z samej algebry.

Wyniki obliczone euklidesowym wzorem można zmierzyć (sprawdzić) na jego modelu - bezpośrednio linijką, bez pochylania i kalibrowania osi. I bez innych "renormalizacji". - Także wyniki uzyskane z "pseudoeuklidesowych" wzorów Einsteina (lewy obrazek).
- Korzystam tylko z modeli (z diagramów) ortonormalnych.

Modelem "mechanicznym" (fizycznym a nie matematycznym, a raczej geometrycznym, czyli diagramem) Einsteina STW jest każda echosonda której nie wieje wiatr ośrodka przenoszącego jej sygnały. - Dokładniej wszystko omawiam w mojej witrynie WWW i w moich blogach.
- Do fizyki królewskiej drogi nie ma. 

PS. - Euklidesowym modelem geometrycznym, z którego można wyprowadzić euklidesowe wzory dla trzech obiektów (echosond eR i eT), jest diagram pokazany na Rys.1e w zeszycie Z2  mojej pracy CZY RADAR ŹLE MIERZY ? napisanej w roku 1986. Ale gdzieś są nowsze (ale może nie te), oddzielne diagramy, a na pewno eT (Rys.W.4. w mojej WWW). - Ale to są stare i bardzo stare diagramy, i na każdym jest inna symbolika, bo ona też historycznie się rozwijała.

Przepraszam za to, że ten blox już nie jest erotyczny.

Ten wzór zmienia oblicze świata

fg2002


jest on klasycznym rozwinięciem słynnego "relatywistycznego" wzoru  E = mc2
jest on najważniejszym osiągnięciem przedstawionej tu teorii - zobacz dlaczego.

Gdybym zmusił się do napisania mojej fizyki od nowa, to zacząłbym tak:

fg2002

Gdyby Einstein wzory na współrzędne wyprowadzał z podwójnej echolokalizacji

to dostrzegłby że sygnały odbite wracają nie tylko w naturalnej ale i w odwróconej kolejności. I zrozumiałby czym jest prędkość grupowa i falowa - i dlaczego w fizyce kwantowej występują one jednocześnie. Cząstki i antycząstki, materia i antymateria.

Echolokalizacja prosta i odwrócona, czyli podsygnalna i nadsygnalna, czyli tardionowa i tachionowa.

Nie źródło jest paczką falową
ale jego obraz

fg2002

który do ciebie dociera - którym źródło spostrzegasz.

- Na tym polega dualizm korpuskularno-falowy.

Nie źródło jest deformowane relatywistycznymi paradoksami, ale jego obraz - to jego okres T w ruchu się wydłuża i skraca się długość (fali - i jej harmonicznych). I rośnie jego energia, bo w ruchu rośnie jej część kinetyczna - rośnie relatywistycznie a nie klasycznie, bo jej wzrost zależy nie tylko od szybkości, ale i od zjawiska (współczynnika) Dopplera.

Zaś energia spoczynkowa Eo jest w źródle a nie w jego obrazie - jest jego energią wewnętrzną. Nią bomby nuklearne wybuchają.

Zobacz więcej.

© fizgal znaczy neoklasyczna fizyka galileuszowska czyli fg
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci