Menu

fizgal znaczy neoklasyczna fizyka galileuszowska czyli fg

neoklasyczna fizyka galileuszowska zbudowana sygnałami o skończonych szybkościach

Akademicy

fg2002

incolorwetrust

- Eter jest rezonansem? Bezstratnym układem LC ? Swoich "molekuł" w pustce? 
- Rezonansem próżni?
- To nie ma sensu.

Średni współczynik Dopplera
nie zawsze jest współczynnikiem Dopplera

fg2002

Nie w każdej echolokalizacji - nie każdymi sygnałami. - Na przykład "światłem" Einsteina c,-c ... Wtedy klasycznie, bezpośrednio z definicji Dopplera - bez "renormalizowania" czynnikiem Lorentza! - obliczysz 2 różne współczynniki, k1R i k2R . Inny w tę i inny z powrotem. Czyli poza spoczynkiem jest k1R ≠ k2R ≠ K. Czyli średni współczynnik K nie jest równy żadnemu własnemu współczynnikowi k1R , k2R .

Jeśli tego nie rozumiesz, a chciałbyś, to zajrzyj do mojej witryny WWW, na przykład tam, zamiast szukać królewskiej drogi. - Bo:

Fizyka to nie obraz, na który wystarczy rzucić okiem,
ani melodia - nie wystarczy nadstawić ucha.

Czyli:

„Musimy więc pogodzić się z tym, że w zarysie fizyki początek może być należycie zrozumiany dopiero wtedy, kiedy się książkę przeczytało do końca.”

von Weizsäcker 

„Z rozmów i wykładów można się czegoś dowiedzieć, ale nie nauczyć. 
Nauczyć się trzeba samemu.”

prof. Arkadiusz Piekara

 

Potrójny punkt wody

fg2002

- To jaki jest świat - spytała Markiza.

Filozofowie odpowiadają już udręczonym szeptem.  Jak obrazami malarze. W jazgocie liczydeł umilkli fizycy. - Bo pyta o nagość. O jej każdy szczegół. A nie o jakiś jej, może nie tymi co  trzeba wzorami, rozmazany makijaż.

Pole jakie czy czego ?

fg2002

Pole elektromagnetyczne czy pole elektromagnetyzmu? - Bo na przykład pole temperatury ... Temperaturowe?

Pole nie jest materią. Nawet jej własnością. Pole to tylko opis, polowy, rozkładu jakiejś własności czegoś. Na przykład rozkładu temperatury w płycie stalowej. Albo w powietrzu. To tylko sposób matematyczny. To miej na uwadze gdy bezmyślnie klepiesz o natężeniu pola - nie ma takiego natężenia, jest pole natężenia (natężeń). Jest pole temperatury, a nie temperatura pola. Pole to tylko matematyka. Pole temperatury powietrza a nie temperatura pola powietrza.
_  Pole elektromagnetyczne nie jest polem elektromagnetyzmu niczego, ale polem (rozkładem) elektryczności i magnetyzmu w próżni, w eterze, na przykład w drucie.


autor Halina Kaźmierczak


Kiedyś był jeden eter a teraz jest wiele eterów - na przykład ciemna materia i ciemna energia. Białe plamy i czarne dziury. Cząstki wirtualne ... - Dlaczego one fizykom nie przeszkadzają? A to jeszcze bardziej niewiadomoco, niż eter. To są nawet nie matematyczne zatkajdziury. - Bez materialnego eteru fizyka jest metafizyką.

A może nie pole jakie czy czego, ale pole czego w czym. Na przykład pole temperatury (albo słodkości) w herbacie. I ewentualnie jakie - na przykład bezźródłowe, skalarne, wektorowe, ... To czysta matematyka, matematyczny sposób. - Zobacz jeszcze trochę.

Fizycy nie pozbyli się eteru, fizycznej próżni, jak nam i sobie wmawiają. Nie ma pola elektro­magne­tycznego w pustce, pustki, nadal jest pole elektro­mag­netyczne (elektro­mag­netyzmu) w eterze.

Pole nie zastąpiło eteru. Pole elektromagnetyczne to polowy opis elektromagnetycznego eteru, jego elektromagnetycznych właściwości. Rozkład elektromagnetyzmu w eterze.

© fizgal znaczy neoklasyczna fizyka galileuszowska czyli fg
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci