Menu

fizgal znaczy neoklasyczna fizyka galileuszowska czyli fg

neoklasyczna fizyka galileuszowska
zbudowana sygnałami o skończonych szybkościach

Komitet Obrony Fizyki Współczesnej   - KOFW

fg2002

Jest coś takiego. Schyłkowa awangarda.

A ze szczególną teorią względności Einsteina tak trudno wygrać bo ona jest teorią relatywistycznych paradoksów, a fizycy udowodnili że one, podobnie jak radziecka schizofrenia, są bezobjawowe. A trudno udowodnić że bezobja­wowych objawów nie ma.

Sztuczne ograniczenia ratujące fizykę współczesną

fg2002

Oprócz absurdów które się renormalizuje (np. nieskończone prawdo­podo­bieństwo) istnieją absurdy których się nie renormalizuje, ale po prostu się je pomija, odrzuca, jakby ich nie było, w ogóle. Na przykład równanie Schrödingera dopuszcza dowolne funkcje stanu układu jednakowych cząstek a fizycy akceptują tylko stany antysymetryczne i symetryczne. - Ale jest także odwrotnie - aby "model standardowy" dostarczał sensowne wyniki, do jego wzorów dodaje się odpowiednie "parametry" - ich wartości dobiera się tak by wzory liczyły takie wyniki jak trzeba. - Zobacz więcej.

Uwaga. - Wszystkie sztuczki-kruczki ratujące współczesną fizykę wrzucam do jednego worka i nazywam renormalizacjami. I traktuję je jako dopostulowania, pozwalające teorii na więcej niż jej oficjalne postulaty. - Uważam że w teorii także posługiwanie się takimi zwrotami (warunkami) jak "odpowiednio (dostatecznie) blisko" służy podobnemu celowi. - Moim zdaniem takie "postulaty" dopuszczalne są w rachunkach przybliżonych a nie w teorii. - Od-takiego naukowego-stylu-włos-sie jeży.

Wszystkie relatywistyczne paradoksy pojawiły się
w kinematyce Einsteina

fg2002

1381306550_0850x0638_080

Zbudowanej abstrakcyjnymi sygnałami nie oddziaływającymi z niczym.
Które na nic nie mają wpływu  - których po prostu nie ma.
Ale to one aż tak zmieniły nasz pogląd na świat.
- Niepotrzebnie. - Zobacz. Oraz tam.

Ale znów pomniki postawiono na środku drogi i znów ani kroku do przodu ...

Wszystkie relatywistyczne paradoksy dotyczą nie obiektów ale ich obrazów.
Także paradoks bliźniąt nie dotyczy bliźniąt, ale ich obrazów.
W ogóle nie dostrzegamy odległych obiektów, tylko ich obrazy (i antyobrazy).
- Dostrzec, znaczy oddziałać, obrazami. Zawsze opóźnionymi i najczęściej zniekształconymi.

 

© fizgal znaczy neoklasyczna fizyka galileuszowska czyli fg
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci